Create better lessons quicker
count - Kojom naredbom provjeravamo broj pojavljivanja određenog znaka u znakovnom nizu, mreža u učionici - što je lokalna mreža?, mrežna kartica - Omogućava računalima slanje i primanje podataka u računalnoj mreži, mrežni protokol - Tko ili što vodi računa o prijenosu podataka u mreži?, phishing - Lažne poruke koje se šalju putem elektroničke pošte s ciljem da se nekoga prevari i ukrade mu se novac, SUM - Funkcija za zbrajanje u Excelu, AVERAGE - Funkcija za prosjek u Excelu, print() - Naredba za ispis u Pythonu, ONEDRIVE - skup mrežnih servisa koji omogućuju digitalnu pohranu podataka, E-laboratorij - Portal gdje korisnici mogu saznati sve informacije o alatima, sustavima i aplikacijama za uporabu na području e-učenja.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives