Create better lessons quicker
1) Obecnie Unia liczy 27 państw członkowskich. a) tak b) nie 2) Euro (€) jest oficjalną walutą w 19 spośród 27 państw członkowskich UE. a) nie b) tak 3) Państwa, które przyjęły euro jako swoją walutę, wspólnie tworzą tzw. strefę euro. a) tak b) nie 4) Strefa Schengen jest to obszar, na którym zniesiono granice wewnętrzne oraz kontrole graniczne i w obrębie którego obywatele, w tym również krajów spoza UE, biznesmeni i turyści mogą swobodnie podróżować. a) nie b) tak 5) Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. a) tak b) nie 6) W UE Polska jest od a) 1 maja 2010 r. b) 1 maja 2004 r. c) 15 czerwca 2018 r. d) 1 sierpnia 2000 r. 7) Najdłuższym tunelem kolejowym w Europie jest tunel Gotthard w Szwajcarii. a) tak b) nie 8) Najdłuższy tunel drogowy w Europie to tunel Lærdal w Norwegii , na trasie z Bergen do Oslo. Ma ponad 24 km długości, a otwarto go w listopadzie 2000 r. a) nie b) tak 9) Tunel drogowy Mont Blanc o długości 11,6 km łączy  a) Francję z Włochami b) Francję z Szwajcarią c) Francję z Niemcami 10) W Norwegii lodowce ukształtowały wybrzeże w strome doliny nazywane fiordami. a) tak b) nie 11) Państwa europejskie połączyły się dobrowolnie i pokojowo w Unię Europejską. a) tak b) nie 12) Hymnem UE jest "Oda do radości" z IX symfonii Beethovena. a) nie b) tak 13) Gdzie mieści się Trybunał Sprawiedliwości UE? a) W Brukseli b) W Luksemburgu  c) W Warszawie  14) Parlament Europejski ma swoją siedzibę w  a) Luksemburgu b) Strasburgu we Francji c) Brukseli 15) Na fladze UE przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. a) tak b) nie 16) Krąg gwiazd na fladze UE jest symbolem jedności, a ich liczba nie zależy od liczby państw członkowskich. a) tak b) nie 17) Kiedy obchodzimy Dzień Europy? a) 1 maja b) 9 maja c) 15 sierpnnia 18) Na fladze UE widnieje 27 gwizadek? a) nie b) tak

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives