Create better lessons quicker
True: Structura utilizată pentru elaborarea programelor de opțional include notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice, activități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice, bibliografie, Competențele generale constituie categorii de operare definitorii pentru disciplina/tematica abordată., Competențele specifice vor fi reluări ale competențelor specifice pentru disciplinele din trunchiul comun., Competențele specifice sunt derivate din competențele generale., pentru un opțional de o oră pe săptămână este rațional să fie definite și urmărite 5 - 6 competențe specifice. , Activitățile de învățare presupun implicarea nemijlocită a elevului. , False: Exemplele de activități de învățare nu reprezintă sarcini de lucru prin care se dezvoltă competențele specifice la elevi., Competențele specifice nu sunt formulate după modelul celor din programele școlare. , Conținuturile includ acele aspecte care oferă baza de operare pentru formarea competențelor. , Sugestiile metodologice nu includ modalități de evaluare. , pentru un opțional de o oră pe săptămână este rațional să fie definite și urmărite 10 - 11 competențe specifice. , O competență specifică este greșit formulată dacă definește un rezultat așteptat al învățării care poate fi performat și verificat. ,

Repere de proiectare a programei de opțional

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives