Create better lessons quicker
Co to jest anafora?, Co to jest apostrofa? , Podaj cechy charakterystyczne bajki. , Podaj 3 cechy języka mówionego. , Podaj 3 cechy języka pisanego. , Co to jest motto?, Co jest typowe dla powieści detektywistycznej? , Jakie gatunki powieściowe łączy w sobie "Felix, Net i Nika..."?, Podaj cechy charakterystyczne przypowieści. , Co to jest rodzina wyrazów?, Co to są wyrazy pokrewne? , Czym różni się fakt od opinii? , Czym różni się powieść fantasy od powieści science-fiction?, "Hej", "ech", "aha", "haha" - co to za części mowy?, "Nie", "no", "chyba", "czy" - co to za części mowy? , Jakie funkcje pełni średnik?, Kiedy używamy nawiasu? , Jakie funkcje pełni głoska "i" w wyrazie? , Na którą sylabę pada akcent w języku polskim?, Wymień wszystkie samogłoski. , Wymień 3 głoski dźwięczne. , Wymień 3 głoski bezdźwięczne. , Wymień 3 głoski nosowe. , Wymień 3 głoski ustne. , Wymień 3 głoski twarde. , Wymień 3 głoski miękkie. , Jaka jest różnica między głoską a literą? .

Tego nauczyliśmy się w klasie VI!

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives