Create better lessons quicker
Davranışlarımız [ahlakımızı] gösterir. İyi ve doğru [davranışlar] güzel ahlâkı; yanlış ve [çirkin] davranışlar ise [kötü ahlakı] ifade eder. , Doğruluk, [yardımseverlik], temizlik ve anne babanın sözünü [dinlemek] gibi davranışlar [güzel ahlaka] örnektir. , Yalan [söylemek], sert ve kaba [konuşmak], başkasının eşyasını [izinsiz almak] gibi davranışlar da [kötü ahlaktır]. , Güzel [ahlakı] her davranışıyla [Sevgili] Peygamberimiz (s.a.v.) göstermiştir. Herkes onun ahlakının [güzelliğini] kabul [etmiştir]. , Ahlakından ve özellikle [doğruluğundan] dolayı ona “Muhammed’ül- [Emin]” denilmiştir. Kendisi de güzel ahlakı [tamamlamak] için [gönderildiğini] ifade etmiştir. , [Bizler] de ancak [doğrulukla] [güzel ahlakı] kazanabiliriz. , [Sevgili] Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem [insanların] en güzel [ahlâklısı] idi., Sevgili Peygamber [Efensdimiz] s.a.v bir hadislerinde ''[Şakadan] bile olsa [yalan] söylemeyen kimseye [cennetin] ortasında bir köşk verileceğine kefilim'' buyurdular..

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives