Create better lessons quicker
1) Što regulira temperaturu u hladnjaku uključivanjem i isključivanjem elektromotora kompresora? a) Isparivač b) Termostat c) Kondenzator d) Kompresor s elektromotorom 2) Koji su dijelovi električnog bojlera? a) Grijač, termostat, odvodna i dovodna cijev. b) Dovodna i odvodna cijev, spremnik za vodu. c) Metalno kućište, spremnik za vodu, grijač, termostat, odvodna i dovodna cijev. d) Metalno kućište, grijač, spremnik za vodu. 3) Što je isparivač? a) Sistem cijevi unutar hladnjaka koji omogućuju širenje i isparavanje sredstva za hlađenje. b) Sistem cijevi na stražnjoj strani hladnjaka odakle se strujanjem zraka odvodi toplina sa sredstva za hlađenje u okolni prostor. c) Tehnička tvorevina koja potiskuje i tjera na kruženje sredstvo za hlađenje u hladnjaku. d) Regulira temperaturu u hladnjaku uključivanjem i isključivanjem elektromotora kompresora. 4) Što pokreće elektromotor? a) Isparivač. b) Kondenzator. c) Termostat. d) Kompresor. 5) Od čega se sastoji rashladni uređaj hladnjaka? a) Isparavača, termostata, kondenzatora. b) Kompresora s elektromotorom, kapilarnih cjevčica, kondenzatora, isparivača, termostata. c) Kompresora s elektromotorom, isparivača, kapilarnih cjevčica. d) Termostata, kondenzatora. 6) Kolika treba biti temperatura grijanja vode? a) 80°C b) 60°C c) 90°C d) 50°C 7) Do koliko se spušta temperatura hlađenja u hladnjaku? a) -18°C b) -15°C c) -7°C d) 20°C 8) Kolika je temperatura u hladnjacima? a) Od 0°C do 10°C. b) Od 4°C do 12°C c) Od 2°C do 6°C d) Od 4°C do 8°C. 9) Kolika je zapremina kuhinjskih bojlera? a) 5-15 litara b) 2-10 litara c) 5-10 litara d) 10-20 litara 10) Kolika je zapremina kupaoničkih bojlera? a) 20-80 litara b) 10-100 litara c) 30-80 litara d) 40-60 litara

7r-tehnička kultura-Hladnjaci i električni grijač vode

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives