Create better lessons quicker
Cernoziom - S-au format sub o vegetație bogată de graminee., Soluri brune - Se formează sub pădurile de fag cu gorun din Podişul Codrilor, Soluri cenușii - Se formează sub pădurile de stejar-pedunculat cu gorun, carpen, Soluri aluviale - Sunt răspândite în luncile inundabile ale râurilor., Soloneț - Se formează acolo unde apar la suprafață argilele saline., Solonceac - Se formează pe locuri cu nivel ridicat al apelor freatice mineralizate., Rendzină - Se formează pe calcarele de pe versanții ai Nistrului, Răutului.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives