Create better lessons quicker
1) Kr sembolü hangi elemente aittir? a) krom b) karbon c) kalsiyum d) kripton 2) Hücre sitoplazma bölgesinde enerji üretim merkezi hangi organeldir? a) Sentrozom b) mitokondri c) Lizozom d) ribozom 3) Bor elementinin sembolü asağıda verilenlerden hagisidir? a) B b) Be c) Br d) Bi 4) Bir cismin kinetik enerjisini hesaplaya bilmek için neleri bilmeliyiz? a) Ağırlık - yükseklik b) Kütle - Sürat c) Kuvvet - yol d) Kuvvet - yükseklik 5) Hücre için fazla olan maddeler depo eden organel hangisidir? a) Koful b) ribozom c) çekirdek d) lizozom 6) protein sentezi yapan organel hangisidir? a) lizozom b) ribozom c) sentrozom d) golgi 7) Salgı üreten ve depo eden organel hangisidir? a) çekirdek b) koful c) golgi d) Lizozom 8) Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına ne denir? a) zigot b) döllenme c) embriyo d) fetüs 9) Hangisi hayvan hücresinde bulunmaz? a) hücre zarı b) hücre duvarı c) çekirdek d) sentrozom 10) Sadece bitki hücresinde bulunan organeldir? a) hücre zarı b) çekirdek c) sentrozom d) kloroplast 11) Hücre sitoplazması bölgesinde bulunan ve her biri ayrı görev için özelleşmiş yapılara ne denir? a) organel b) hücre c) sitoplazma d) çekirdek 12) Yaprağın alt ve üst yüzeylerinde bulunan, gaz alışverişini kullanılan yapıya ne denir? a) gözenek (stoma)  b) Hücre c) kesecik d) hava kesesi

7.SINIF FEN BİLİMLERİ

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives