Create better lessons quicker
Rynek w [Zamościu] jest przykładem jednego z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie. Został zaprojektowany przez włoskiego [architekta]. Po każdej stronie Rynku znajdują się zabytkowe [kamienice]. Początkowo zabudowania wokół rynku były drewniane. Jan Zamoyski, fundator miasta, dopilnował, aby mieszkańcy kamienic (a byli to głównie bogaci rzemieślnicy i kupcy) zamieniali je na domy [murowane]. .

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives