1) הרבים של נמלה חרוצה a) נמלים חרוצים b) נמלות חרוצות c) נמלות חרוצים d) נמלים חרוצות 2) ההפך של המילה עשיר a) חזק b) עני c) חכם d) אמיץ 3) ההפך של המילה חכם a) נבון b) טיפש c) יודע d) קמצן 4) השורש של המילה למדו a) מ.ל.ד b) ל.מ.ד c) מ.ד.ו 5) .קניתי 3__________חולצות חדשות a) שלושה b) שלוש c) שלושים 6) ההפך של המילה חלש a) חזק b) עשיר c) עני d) יפה 7) ההפך של המילה רעש a) יפה b) שקט c) עשיר d) עני 8) :מילה נרדפת למילת הקישור אך a) לכן b) אבל c) למרות d) בגלל 9) :מילה נרדפת למילת הקישור בגלל a) אבל b) לכן c) בזכות d) אך 10) שנים 16 a) שש עשרה שנים b) ששה עשר שנים c) ששה עשרה שנים 11) בכפר שלנו יש 4________ מפעלי שוקולד a) ארבעה b) ארבע c) ארבעים וארבע 12) 1 במפעל השוקולד יש מכשיר משוכלל  a) אחת b) אחד 13) הרבים של המילה יום a) ימים b) יומים 14) עיר טבריה הינה עיר a) עתיקה b) עתיק 15) ההפך של המילה קצר a) נמוך b) ארוך c) גבוה 16) ההפך של המילה נתן a) אהב b) אכל c) לקח 17) ההפך של המילה קל a) קשה b) קליל c) חזק 18) ההפך של המילה זול a) עשיר b) יקר c) עני 19) קניתי נעליים אדומות\ אדומים a) אדומות b) אדומים 20) יש לה עיניים יפים\ יפות a) יפות b) יפים 21) טבריה היא אחת הערים היפים\ היפות a) יפים b) יפות 22) ראיתי צפרדעים ירוקים\ ירוקות a) ירוקים b) ירוקות 23) המזונות\ המזונים המהירים מזיקים לבריאות a) מזונות b) מזונים 24) לקוחות\ לקוחים רבים מרוצים מהשירות של החברה a) לקוחות b) לקוחים 25) המורה קרא\ קרה לתלמידים שיכנסו לכיתות a) קרא b) קרה 26) קראתי ספר מעניין, יש פה\ בו הרבה סיפורים יפים a) פה b) בו 27) חיכיתי לאוטובוס ב טחנה\ תחנה a) טחנה b) תחנה 28) ביקרתי אצל רופא אור\ עור a) אור b) עור 29) השוטר פנה אל\על נהג המכונית וביקש ממנו את הרשיונות a) אל b) על 30) שלושה עשר\ שלוש עשרה תלמידות נבחרו למועצת התלמידים בבית הספר. a) שלושה עשר b) שלוש עשרה 31) יצאנו לטיול בהרי הגלבוע בעונת האביו\ האביב a) אביו b) אביב 32) נשים חכמים\ חכמות a) חכמים b) חכמות 33) חלונות פתוחים\ פתוחות a) פתוחים b) פתוחות 34) לילות ארוכות\ ארוכים a) ארוכות b) ארוכים 35) שדות ירוקים\ ירוקות a) ירוקים b) ירוקות

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?