Create better lessons quicker
1) Madem ....... gizlidir, her vakit ...... başını kesmek için gelebiliyor, ve ....... ......... farkı yoktur. Aşağıdakilerden hangisi ile noktalı yerler doğru şekilde doldurulur? a) ecel-ölüm-genç-ihtiyar b) ölüm-ecel-zengin-fakir c) ecel-ölüm-zengin-fakir d) ölüm-ecel-genç-ihtiyar 2) Üstad Bediüzzaman hazretleri "inandığı gibi hareket etmemenin" cezasını nasıl ve hangi yolda zikretmiştir? a) Haps-i münferit- 3. yol b) İdam-ı ebedi- 3. yol c) Haps-i münferit- 2. yol d) İdam-ı ebedi- 1. yol 3) "İnsanın dünya kadar büyük meselesidir" üstadımız bu cümlede aşağıdakilerden hangilerini ifade etmektedir? a) Haps-i münferitten kurtulma çaresini aramak b) Ahiretini dünyası için feda etmek c) Kendi hevası peşinde koşmak d) Kabir kapısını alem-i nura açılan bir kapıya çevirmek 4) "Apaçık- Tek başına bırakmak- Eğlenceler- Çekici" manalarını, sırasıyla doğru lugatleri ile eşleştiriniz. a) Zahir- Münferit- Lehviyat- Sefahat b) Bedihi- Tecrid- Lehviyat- Cazibedar c) Zahir- Tecrid- Sefahat- Cazibedar d) Bedihi-Münferit-Sefahat- Cazibedar 5) Gençlik rehberinde izah edilen hakikatler çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çıkarılabilir? a) Ehl-i iman için kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir b) Allah'ı inkar edenler için kabir cehennem çukurlarından bir çukurdur c) Kabir azabı haktır d) İnansın veya inanmasın kabir herkes için bir istirahatgahtır 6) Yaratılan bitkilerin ve hayvanların ölçüsüz-hesapsız yapıları,onları yaratan Zat'ın kuşatıcı ilim sıfatını gösterir. Cümlesi nasıl anlamlı hale gelir? a) Gösterir yerine göstermez getirilerek b) Kuşatıcı ilim yerine ilim getirilerek c) Hesapsız kelimesi cümleden çıkarılarak d) Ölçüsüz-hesapsız yerine ince hesaplı-ölçülü getirilerek 7) Metinden hangisi çıkarılamaz a) Ehl-i dalaletin dünyadaki lezzetleri geçicidir b) İmanı olmayan dünyada dahi cehennem azabını hisseder c) Ehl-i inkar hastalıklardan dehşetli elem alır d) Ehl-i inkar dünyadan her daim lezzet alır 8) Aşağıdakilerden hangisi Muhakkik ve Muhavere lugatlerinin karşılığıdır? a) Araşdırıcı alim b) Karşılıklı konuşma c) Kurtarıcı d) Haberleşme 9) Allah'ın ve ahiretin varlığına ittifakları ile büyük bir delil olan zatların tamamı hangi şıkta dpğru olarak verilmiştir?? a) 124 bin evliya ile hadsiz muhakkikler b) 124 bin ehl-i keşif ve şuhud c) Yalnızca 124 bin evliya d) 124 bin enbiya (a.s) 124 milyon evliya ve hadisz muhakkikler 10) Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap bölümündeki parçada geçen "Allah'ı (C.C) bize bildiren deliller arasındadır"? a) Kainat b) Peygamberler c) Kitaplar d) Hepsi

Yatılı Lise Talebesi 4. Seviye 1. Hafta

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives