Create better lessons quicker
1) Koliko su prosječno velike peći u kojima se proizvodi sirovo željezo? a) Do 100 m b) Do 60 m c) Preko 200 m d) Ništa od ponuđenog 2) Kolika se temperatura treba postići u peći da bi se izdvojilo "čisto" sirovo željezo? a) Oko -150°C b) Oko -1500°C c) Oko 1800°C d) Oko 1500°C e) Oko 2500°C 3) Ima li sirovo željezo dobra svojstva? a) Da b) Ne 4) Što dodajemo za bolje izgaranje? a) Ugljikov dioksid b) Kisik c) Dušik 5) Među koju skupinu svojstva metala pripadaju lijevnost i kovnost? a) Fizikalna b) Kemijska c) Tehnološka d) Mehanička 6) Kako se naziva svojstvo metala da se nakon primjene sile vrati u prvobitno stanje? a) Tvrdoća b) Elastičnost c) Žilavost d) Gustoća 7) Što je suprotno od elastičnosti? a) Tvrdoća b) Plastičnost c) Žilavost d) Čvrstoća 8) Čime se ispituje čvrstoća? a) Kidalicama b) Odskokom kuglice c) Paranjem 9) Koje se od navedenih svojstava ispituje utiskivanjem, odskokom i paranjem? a) Vatrootpornost b) Gustoća c) Žilavost d) Tvrdoća e) Otpornost prema koroziji 10) Što se ubraja kao velika mjera u strojarstvu? a) 1 dm b) 1 m c) 1 cm d) 1 km e) 1 mm 11) Koji je drugi naziv za pomično mjerilo? a) Radijus b) Nonijes c) Mikrometar d) Nonijus e) Radijes 12) Od čega su šiljci, igla i čeljust osnovni dijelovi? a) Pomičnog mjerila b) Nepomičnog mjerila c) Malog mjerila d) Velikog mjerila 13) Čemu služi igla na pomičnom mjerilu? a) Za mjerenje dubinskih mjera b) Za mjerenje vanjskih mjera c) Za mjerenje unutrašnjih mjera 14) Što ubrajamo pod mehaničko čišćenje površine? a) Brusnim papirom b) Četkama c) Cinol pastom 15) Koji alat koristimo za rezanje lima? a) Ručne škare b) Stolne škare c) Crtaća igla d) Pila za metal 16) Kakvi su zupci od pile za metal? a) Sitni okrenuti prema nazad b) Veliki okrenuti prema nazad c) Sitni okrenuti prema naprijed d) Veliki okrenuti prema naprijed 17) Koji je spoj spajanje lima vijkom i maticom? a) Rastaljivi b) Nerastavljivi 18) Zašto lem mora imati nisko talište? a) Kako ne bi sve ekspodiralo b) Kako bi što lakše lemili c) Kako se materijal kojeg lemimo ne bi rastopio 19) Kakvo može biti lemilo? a) Plinsko b) Električno 20) Što ubrajamo pod metalne prevlake? a) Cink b) Plastika c) Emajl d) Krom e) Nikal 21) Koji su metali otporni na koroziju? a) Plemeniti metali b) Željezo c) Čelik 22) Koje vrste pripreme površine postoje? a) Fizčko b) Tehnološko c) Fizikalno d) Ništa od ponuđenog 23) Od kojeg materijala je načinjena crtaća igla? a) Bronca b) Bakar c) Srebro d) Zlato e) Čelik

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives