Create better lessons quicker
1) Što je na slici? a) Kamenica b) Ponikva c) Sedra d) Škrapa 2) Najveći grad Gorske Hrvatske je: a) Ogulin b) Gospić c) Delnice d) Otočac e) Gračac f) Vrbovsko 3) Koje je najveće turističko odredište Gorske Hrvatske? a) Bjelolasica b) Platak c) NP Sjeverni Velebit d) NP Plitvička Jezera 4) Koje vrste turizma su razvijene u Gorskoj Hrvatskoj? a) Izletnički b) Nautički c) Obrazovni d) Pustolovni e) Vjerski 5) Što je planimor? a) Vrsta turizma u kojem osviješteni putnici podupiru zaštitu prirode i okoliša na destinaciji koju su odabrali b) Vrsta turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja c) Vrsta turizma u kojem se spaja turistička ponuda morskog i planinskog turizma 6) Gorskom Hrvatskom prolaze važni poprečni prometni pravci koji povezuju Primorsku i Nizinsku Hrvatsku. a) Točno b) Netočno 7) Najveća nalazišta nafte (u Hrvatskoj) su u: a) Zagrebu b) Podravini c) Moslavini d) istočnoj Slavoniji 8) Kojima od navedenih Hrvatskih tvrtki je sjedište u Koprivnici? a) Vindija b) Belupo c) Pliva d) Đuro Đaković e) Podravka 9) U kojima od navedenih gradova se nalaze riječne luke? a) Varaždinu b) Osijeku c) Sisku d) Vukovaru e) Zagrebu f) Županji 10) Koliko zračnih luka postoji u Nizinskoj Hrvatskoj i koje su? a) 1, Zagreb b) 2, Zagreb, Osijek c) 3, Zagreb, Osijek, Varaždin d) 4, Zagreb, Osijek, Varaždin, Osijek e) 5, Zagreb, Osijek, Varaždin, Osijek, Sisak f) 6, Zagreb, Osijek, Varaždin, Osijek, Sisak, Slavonski Brod 11) Ravničarska poljoprivredna regija odnosi se na: a) Istočnu Hrvatsku b) Novu Gradišku i Viroviticu c) Dio središnje Hrvatske d) Dalmaciju 12) Brežuljkasta poljoprivredna regija obuhvaća: a) Dio središnje i istočne Hrvatske b) Dijelove Baranje 13) Ekološka poljoprovreda je: a) Poljoprivredna grana biljne proizvodnje i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem kulturnih biljaka i njihova uzgoja b) Grana privrede koja se bavi ribolovom, uzgojem i preradom ribe c) Sustav poljoprivrede koji nastoji maksimalno iskoristiti mogućnosti određenog ekosustava jačajući i harmonizirajući biološke procese 14) Kada je izgrađen Kutjevački podrum? a) 1999. b) 1322. c) 1876. d) 2001. e) 1892. f) 1232. 15) Koje slatkovodne ribe prevladavaju u ribnjacima Nizinske Hrvatske? a) Šaran b) Pastrva c) Štuka d) Amur 16) Koji je najstariji park prirode u Hrvatskoj? a) Medvednica b) Lonjsko polje c) Kopački rit d) Biokovo 17) Što je na slici? a) Tvrđa u Osijeku b) Katedrala u Đakovu c) Dvorac Pejačević u Našicama 18) Zbog čega su Hlebine stekle svjetsku slavu? a) Zbog karnevala b) Zbog toplica c) Zbog sportskih izvedba d) Zbog stare utvrde e) Zbog naivne umjetnosti 19) U seoskim naseljima Nizinske Hrvatske stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom. a) Točno b) Netočno 20) Koje je naselje u Nizinskoj Hrvatskoj bilo središte rimske provincije? a) Siscia (Sisak) b) Mursa (Osijek) c) Andautonija (blizu Zgreba) d) Marsonia (Slavonski Brod) e) Cibalae (Vinkovci) 21) Najveći i najvažniji grad Slavonije je: a) Slavonski Brod b) Osijek c) Vinkovci d) Požega 22) Koje godine se prvi put spominje Zagreb? a) 1094. b) 1566. c) 1211. d) 1143.

GORSKA I NIZINSKA HRVATSKA

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives