Create better lessons quicker
mengelap peluh - Sin Long _____ selepas bermain bola., mencuci tangan - Mei Ling _____ selepas makan., bangun awal - Wei Han _____ setiap pagi., berpakaian bersih - Han Chen _____ selepas mandi., merawat pesakit - Doktor Lim _____ di hospital.,

Unit 9 - kosa kata 2

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives