Create better lessons quicker
1 - Lectura planului cadru de învățământ, 2 - Lectura programei și a manualelor școlare, 3 - Elaborarea planificării calendaristice, 4 - Efectuarea proiectării secvenţiale, pe termen scurt a unităților de învățare (gimnaziu) sau a unităţilor tematice (primar);, 5 - Elaborarea proiectării lecțiilor/activităților didactice.,

Etapele proiectării didactice

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives