Create better lessons quicker
korozija - elektrokemijski proces, redukcija - primanje elektrona, galvanski članak - Daniellov članak, polimorfija - pojava čiste tvari u dvije ili više kristalnih struktura, minerali - homogeni prirodni sastojci Zemljine kore, periodni zakon - svojstva elemenata se periodično ponavljaju porastom atomskog broja, kristal - krutina u kojoj su atomi, ioni ili molekule raspoređene po određenom motivu koji se ponavlja u sve tri dimenzije, kalavost - lomljenje kristala smjerom određene plohe, koordinacijski broj - broj iona suprotnog naboja koji se u ionskom kristalu nalaze oko središnjeg iona, alotropija - pojava da se isti kemijski element javlja u dvije ili više struktura,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives