Create better lessons quicker
1) İnsanın kendisine verilen nimetlerin değerini bilmesi ve bu nimetler için Yüce Allah’a farklı şekillerde teşekkür etmesidir. a) HAMD b) ŞÜKÜR c) RAHMET d) İHLAS 2) ELHAMDÜLİLLAH a) HAMD b) İHLAS c) RAHMET d) ŞÜKÜR 3) Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi Anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. a) HAMD b) İHLAS c) RAHMET d) ŞÜKÜR 4) Kulların Yüce Allah’a olan memnuniyet ve sevinçlerini ifade etmeleridir. a) HAMD b) ŞÜKÜR c) RAHMET d) İHLAS 5) Bağışlama, acıyıp merhamet etme, koruma, esirgeme anlamlarına gelir. a) HAMD b) ŞÜKÜR c) RAHMET d) İHLAS 6) De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin!.. a) HAMD b) RAHMET c) ŞÜKÜR d) İHLAS 7) İbadetlerini sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapmaktır. a) İHLAS b) RAHMET c) ŞÜKÜR d) HAMD 8) Ey Muhammed! Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. a) ŞÜKÜR b) HAMD c) İHLAS d) RAHMET 9) MUHLİS a) ŞÜKÜR b) İHLAS c) RAHMET d) HAMD 10) RAHMAN a) ŞÜKÜR b) İHLAS c) RAHMET d) HAMD 11) RAHİM a) ŞÜKÜR b) HAMD c) RAHMET d) İHLAS 12) Ey Kureyşliler. Hiçbiriniz eski yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekilmeyeceksiniz. a) HAMD b) İHLAS c) RAHMET d) ŞÜKÜR 13) İbadetlerinizi ihlas ile yapınız, Allah ihlas ile yapılan ibadetleri kabul eder. Hadis-i Şerif a) HAMD b) ŞÜKÜR c) RAHMET d) İHLAS 14) Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. a) İHLAS b) RAHMET c) ŞÜKÜR d) HAMD 15) Bizleri yediren, içiren ve müslüman olarak yaratan Allah'a hamd olsun. a) İHLAS b) HAMD c) ŞÜKÜR d) RAHMET

LİSE KURAN KAVRAMLARINI ÖĞRENİYORUM HAMD,ŞÜKÜR,RAHMET,İHLAS

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives