Create better lessons quicker
1) Sto je lirika? a) je jedan od triju književnih rodova. b) stilsko izražajno sredstvo kojim se preneseno značenje ostvaruje u cijelom književnom djelu. c) ridjev koji s imenicom stvara življu, ljepšu, potpuniju sliku. 2) Crveni (krovovi) a) ONOMATOPEJA b) EPITET c) PERSONIFIKACIJA 3) Ponasas se kao superheroj. a) METAFORA b) PERSONIFIKACIJA c) USPOREDBA 4) Što je storfa? a) glasovno podudaranje na završetku stiha. b) element koji pospješuju ritam pjesme. c) pjesnička cjelina sastavljena od stihova. 5) ALEGORIJA,EPITET,HIPERBOLA,IRONIJA,METAFORA,ONOMATOPEJA,ONOMATOPEJA,SUPROTNOST,USPOREDBA SU... a) RIMOTVORNI ELEMENTI b) EPSKE VRSTE c) STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA 6) pravilno izmjenjivanje dugih i kratkih, naglašenih i nenaglašenih slogova, duljih i kradih stihova i strofa. Na ritam djeluje rima te naglašavanje pojedinih riječi u stihu ili rečenici. a) RITAM b) STIH c) ANEGDOTA 7) Što je drama? a) književno djelo napisano u stihovima. b) je jedan od triju književnih rodova. c) je jedan od triju rodova. 8) LIRSKO – EPSKE VRSTE: a) BALADA,ROMANCAROMANCA b) VEZANI STIH,SLOBODNI STIH c) PARNA,UKRŠTENA,NAGOMILANA 9) BASNA JE... a) kraće epsko djelo u kojemu se isprepliću stvarni i nestvarni događaji i likovi. Tema bajke je najčešće sukob dobra i zla. b) kraće epsko djelo u kojem je ispripovijedan jedan događaj. Likovi su životinje koje imaju c) životopis – tekst o vlastitom životu. 10) što je epska pjesma? a) kraće prozno epsko djelo koje pripovijeda o jednom događaju u kojem sudjeluje malo b) predaja o životu neke osobe ili o događaju nastala miješanjem stvarnosti i mašte. c) pjesma koja govori o kakvu događaju pa se u njoj može pratiti fabula. U događaju 11) TRAGEDIJA JE... a) DRAMSKA VRSTA b) EPSKO DJELO c) DRAMA 12) DIJALOG JE... a) razgovor između dvaju ili više likova u književnom djelu b) govorenje jednoga lika bez sugovornika c) uvodni,srednji dio,završni dio 13) RIMOTVORNI ELEMENTI a) glasovno podudaranje na završetku stiha b) pravilno izmjenjivanje dugih i kratkih, naglašenih i nenaglašenih slogova, duljih i kradih stihova i strofa. c) elementi koji pospješuju ritam pjesme. 14) glasovno podudaranje na završetku stiha je... a) STROFA b) RIMA ili srok 15) predaja o životu neke osobe ili o događaju nastala miješanjem stvarnosti i mašte. a) LEGENDA b) MIT c) POSLOVICA 16) vrsta romana u kojemu pisac prikazuje događaje iz bliže ili dalje povijesti. a) ROMAN ZA DJECU b) POVIJESNI ROMAN

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives