Create better lessons quicker
Unitatea de învățare constituie [un ansamblu] de lecții, grupate în jurul unei teme centrale șial unui set de competenţe specifice. Proiectarea unității de învățare urmărește realizarea unui [demers didactic personalizat] în funcție de caracteristicile de grup, dar și individuale ale elevilor clasei. Organizarea demersului didactic pe unități de învățare are la bază ideea identificării unor teme majore și structurarea conținuturilor științifice în jurul acestora. Un astfel de demers didactic oferă o imagine de ansamblu mult mai clară procesului de [predare – învățare – evaluare] decât defalcarea sa pe lecții separate. Spre deosebire de proiectarea [centrată pe lecție,] proiectarea unității de învățare are următoarele avantaje: - creează un mediu de învățare coerent în care așteptările elevilor devin clare pe termen mediu și lung; - implică elevii în [proiecte de învățare personale] pe termen mediu și lung – rezolvare de probleme complexe, luare de decizii complexe – cu accent pe explorare și reflexie; - implică profesorul într-un [proces de proiectare] pe termen mediu și lung cu răgaz pe ritmurile de învățare proprii elevilor; .

Proiectarea unității de învățare

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives