Create better lessons quicker
1) Što je književnost? a) poticaj književniku da stvori književno djelo b) umjetnost riječi c) jedna od triju književnih rodova 2) Književnost se ostvaruje... a) slikovistosti i ritmičnosti b) osjećajnošću c) ostvaruje se književnim pjesničkim jezikom 3) Što je lirika? a) jedan od triju književnih rodova b) nekoliko motiva povezanih u cjelinu c) ostvaruje se književnim pjesničkim jezikom 4) Obilježja lirike su... a) osjećajnost,sažeto,slikovitost i ritmičnost b) preneseno značenje c) usporedbe 5) Lirske vrste (po temi)...(više točnih odgovora) a) religiozna,humoristična,misaona,socijalna b) bezosjećajna,nereligiozna c) pejzažna,ljubavna,domoljubna,rodoljubna 6) Što su motivi? a) poticaji književniku da stvori književno dijelo b) pjesnička sredstva 7) Što su pjesničke slike? a) ukrasni motivi b) nekoliko motiva povezanih u cjelinu 8) Koje sve pjesničke slike postoje? (više točnih odgovora) a) opipivna,dodirtivna,sluhotivna b) gustativna,olfaktivna c) Vizualna,auditivna,taktilna 9) S kojim osjetilom je doživljena vizualna pjesnička slika? a) doživljena je osjetilom vida b) doživljena je osjetilom njuha c) doživljena je osjetilom sluha 10) S kojim osjetilom je doživljena gustativna pjesnička slika? a) doživljena je osjetilom sluha b) doživljena je dodirom c) doživljena je okusom 11) Što su stilska izražajna sredstva? a) to su sredstva kojima se književnik služi kako nebi svoj doživljaj prenio čitatelju b) pjesnička izražajna sredstva kojima se književnik slikovito izražava kako i svoj doživljaj što snažnije prenio čitatelju c) to su sredstva za pravopis 12) Koja stilska izražajna sredstva poznajemo? (više točnih odgovora) a) Alegorija,epitet,hiperbola,ironija,usporedba b) glagol,imenica,zamjenice c) metafora,onomatopeja,personifikacija,suprotnost 13) Što je hiperbola? a) uspoređivanje jednog izraza s drugim b) Stilsko izražajno sredstvo preuveličavanja radi pojačavanja dojma i naglašavanja osjećaja c) ukrasni pridjev 14) Što je alegorija? a) stilsko izražajno sredstvo kojim se preneseno značenje ostvaruje u cijelom književnom djelu b) stlsko izražajno sedstvo preuveličavanja c) riječ koja svojim zvukom oponaša zvukove iz prirode 15) Što je ironija a) stilsko izražajno sredstvo prenesena značenja b) blago ruganje u kojem se riječima daje suprotan smisao od onoga koji one imaju u osnovnom značenju 16) Što je personifikacija? a) prepričavanje bajki b) stilsko izražajno sredstvo kojim se stvarima,prirodnim pojavama,predmetima,biljkama ili životinjama daju ljudske osobine c) opisivanje živih bića 17) Što je pjesma? a) književno djelo napisano u stihovima b) književno djelo napisano u obliku sastava c) književno dijelo koje se nikad ne zapisuje 18) Što je proza? a) vrsta glagola b) opisivanje vanjskog prostora c) najčesće nema fabulu i likove,prožeto je osjećajnošću i ritmićnošću 19) Koje lirsko-epske vrste poznajemo? (više točnih odgovora) a) Balada b) Romanca c) Peterac 20) Kakvi stihovi postoje s obzirom na rimu? (više točnih odgovora) a) vezani stih b) ješani stih c) slobodni stih 21) Koje vrste stihova postoje s obzirom na broj slogova? (više točnih odgovora) a) jedanaesterac,dvanaesterac b) Peterac,šesterac c) jednoterac,četveroterac d) sedmerac,osmerac e) dvoterca,troterac f) deveterac,deseterac 22) Što je strofa? a) pjesnička cjeina sastavljena od stihova b) pjesnička cjelina sastavljena od rečenica 23) Neke vrste strofa...(više točnih odgovora) a) jednostih,dvostih,trostih,četverostih b) jedanstih,dvastih,tristih c) peterostih,šesterostih,sedmerostih 24) Kakva rima postoji? (više točnih odgovora) a) parna-aabn b) ukrštena-abab c) isprekidana-abcb d) razbacana-acbac e) obgrljena-abba f) nagomilana-aaaa 25) Ritmotvorni elementi...(više točnih odgovora) a) asonanca,aliteracija,elipsa,gradacija,inverzija b) poklapanje,odstupanje c) opkoračenje,ponavljanje riječi,simbol 26) Obilježja epike...(više točnih odgovora) a) bez likova,bez fabule,bez opisivanja b) fabula,glavni lik,sporedni lik,kronološi slijed događaja,pripobijedanje c) opisivanje,tema,osnovna misao 27) Epske vrste... a) drama b) misaona,ljubavna,domoljubna,anegdota c) Autobiografija,mit,roman za dijecu d) bajka,poslovica e) crtica,epska pjesma f) basna,legenda,vic,zagonetka 28) Obilježja drame...(više točnih odgovora) a) nema kompozicije,nema dijaloga i monologa b) podijeljenost teksta na uloge,monolog,dijalog c) didaskalije,dramski sukob 29) Dramske vrste...(više točnih odgovora) a) tragedija,komedija b) religiozna,rodoljubna c) drama u užem smislu

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives