Create better lessons quicker
Władysława Łokietka - Kogo synem był Kazimierz Wielki?, 1333 r. - W którym roku koronowany był Kazimierz?, Z Krzyżakami - Z kim Zawarł on pokój?, Akademia Krakowska - Jak nazywała się akademia którą założył Kazimierz Wielki?, Ogrodzieniec - Jak nazywał się zamek zbudowany przez Kazimierza wielkiego na pograniczu Małopolski i Śląska?, 1364 r. - W którym roku zbudowano Akademię w Krakowie?, Orle Gniazda - Jak nazywała się sieć zamków zbudowanych przez Kazimierza Wielkiego?, Nie - Czy Kazimierz Wielki miał syna?, Kazimierz - Jak nazywało się miasto zbudowane przez Kazimierza Wielkiego?,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives