Create better lessons quicker
True: Nokta cümle sonuna konur, noktalama işaretleri olmadan cümle oluşmaz, nokta tarih arasına da konulabilir, ! Korku cümlelerinin sonuna konulabilir, noktalama işaretleri çok önemlidir, False: noktalama işaretleri olmadan metin okunabilir, Soru işareti korku cümlelerin sonuna konur,

noktalama işaretleri

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives