Create better lessons quicker
Poprawnie: przygoda, ołówek, skrzynia, żelazko, chusteczki, figura, góra, wieża, nurek, kolarz, samochód, ulica, ul, lupa, garaż, latarnia, okulary, choinka, borówka, drzewo, Niepoprawnie: pżygoda, ołuwek, skżynia, rzelazko, husteczki, figóra, gura, wierza, nórek, kolaż, samohód, ólica, ól, lópa, gararz, latarńa, okólary, hoinka, boruwka, dżewo,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives