Create better lessons quicker
WŁAŚCIWE ZACHOWANIA PODCZAS BURZY: staram się znaleźć schronienie w budynku, unikam masztów i słupów linii energetycznych, gdy podczas burzy jestem z przyjaciółmi, staramy się rozproszyć, kiedy widzę pierwsze oznaki burzy, staram się jak najszybciej zejść z góry i poszukać schroniska, kiedy burza zastanie mnie na otwartej przestrzeni (polanie, łące), kucam i maksymalnie zbliżam stopy do siebie, podczas jazdy samochodem w czasie burzy zostaję w aucie, gdzie jest bezpiecznie, kiedy się kąpię w morzu i nadchodzi burza, wychodzę z wody, NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA PODCZAS BURZY: staram się zawsze być najwyższym punktem w okolicy, podczas burzy parkuję samochód pod drzewem, najchętniej chronię się pod drzewem, podczas burzy na otwartej przestrzeni staję w jak największym rozkroku, kiedy burza zastanie mnie w górach staram się jak najszybciej wejść na szczyt, gdzie jest bezpiecznie, gdy jesteśmy w grupie i złapie nas burza, staramy się trzymać jak najbliżej siebie, podczas burzy korzystam z różnych urządzeń elektrycznych, ponieważ mi się nudzi,

Zasady zachowania w czasie burzy (aby lepiej widzieć litery, powiększ ekran)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives