Create better lessons quicker
1) PHP bir programlama dilidir. a) Doğru b) Yanlış 2) Wordwall uygulaması ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. a) Doğru b) Yanlış 3) Cümlede "Belirtili nesne" yükleme "Ne" sorusunu sorarak bulunur. a) Doğru b) Yanlış 4) Bitki hücrelerinde Sentrozom organeli bulunur. a) Doğru b) Yanlış 5) "Menderes" bir akarsu biriktirme şeklidir. a) Doğru b) Yanlış 6) İngilizce de birisi teşekkür edince ardından "You are welcome" denir. a) Doğru b) Yanlış 7) Osmanlı'da Lale Devri padişahı II. Mahmut'tur. a) Doğru b) Yanlış 8) İsviçre'nin başkenti Zürih'tir. a) Doğru b) Yanlış 9) "Orjinal" kelimesi böyle yazılır. a) Doğru b) Yanlış 10) Sodyum ile Klor bir araya gelince "Tuz" oluşur. a) Doğru b) Yanlış

Derslerden Karma Sorular

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives