Tanah pamah - Kawasan rata dan rendah berhampiran dengan sungaiatau tasik.Sesuai untuk penempatan dan pertanian .., Pinggir sungai - Jalan perhubungan dan pengangkutan . Penduduk mendirikan petempatan memudahkan mendapat bekalan makanan ., Tanah tinggi - Kegiatan pertanian hawa sederhana seperti teh , bunga - bungaan dan sayur - sayuran ., Pesisir laut - Aktiviti penangkapan ikan dan perdagangan . Pernah menjadi jalan pengangkutan dan perhubungan utama ., Pulau - Kawasan petempatan . Aktiviti penangkapan ikan . Pusat pelancongan,

SEJARAH TAHUN 4:SEJARAH TEMPAT TINGGAL :

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?