Create better lessons quicker
անբասիր - մաքուր, ամբարտավան - գոռոզ, ամբարիշտ - չար, ամբար - շտեմարան, ամբարտակ - պատնեշ, ամբաստանյալ - մեղադրյալ,

Համապատասխանեցնել իրար

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives