Create better lessons quicker
Doğru: Türkiye fındık, kayısı, incir gibi ürünleri başka ülkelere satmaktadır., Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına ihracat (dış satım) denir., Coğrafi koşullardan dolayı ülkenin her yerinde aynı ekonomik faaliyetler yapılamaz., Cumhurbaşkanı forsundaki 16 yıldız tarihteki büyük Türk devletlerini temsil eder., Milli Egemenlik devleti yönetme gücünün millete ait olmasıdır., Devletin temel nitelikleri ile vatandaşın hak ve özgürlükleri anayasa ile belirtilir., Petrol, doğalgaz,  savunma araçları gibi ürünleri başka ülkelerden ithal ederiz., Yanlış: Mal ve hizmet alım satımına ithalat denir., Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ihracat denir., En çok kullanılan ulaşım yolu denizyoludur., İstiklal Marşı’nı Mehmet Akif Ersoy bestelemiştir, Milli birlik ve beraberlik, bir milletin başka bir devlete bağımlı olmadan özgürce yaşayabilmesidir., Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ülkeler arası ticareti zorlaştırmıştır., Dilimiz, bayrağımız, tarihi eserlerimiz bağımsızlık sembollerimizdendir.,

Küresel bağlantılar ve etkin vatandaşlık

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives