Create better lessons quicker
pravac, polupravac , dužina, pravac - Zamišljena ravna crta koja nije ograničena., dužina - Dužina je dio pravca omeđen dvjema točkama, polupravac - Dio pravac s jede strane omeđen točkom. S druge strane nije omeđen,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives