Create better lessons quicker
Actul - subdiviziune formală a unei piese de teatru, cuprinde mai multe scene, Scena - delimitată de intrarea sau ieșirea unui personaj din scenă sau prin modificarea locului și a timpului acțiunii., Textul dialogat - alcătuit din replicile personajelor, Replica - fiecare intervenție a unui personaj, Autorul textului dramatic (dramaturgul) - imaginează acțiunea, construiește schimbul de replici dintre personaje și oferă indicații, Indicațiile autorului (indicațiile scenice) - reprezintă vocea dramaturgului, Indicațiile externe - titlul, lista personajelor, datele despre spațiul și timpul acțiunii, informațiile despre decor, Indicațiile interne - anunță decupajul în acte și scene, se referă la numele, intonanția și mimica ,

Structura textului dramatic

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives