Create better lessons quicker
domnitor - Conducătorul suprem al Țărilor Române, ereditară - Succesiunea la tronul Țărilor Române, dinastie - Domnitorii erau aleși la tron dintr-o..., ținuturi - Țara Moldovei era împărțită administrativ în..., dregătorii - Denumirea funcțiilor în Sfatul Domnesc, logofăt - Șeful cancelariei domnești, vornic - Mai marele Curții Domnești în Țările Române, vistierul - Administra veniturile și cheltuielile statului, spătrul - Purta spada domnului la ceremonii, portarul - comanda oștirile Țării Moldovei în lipsa domnitorului,

Organizarea internă a Țărilor Române în epoca medievală

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives