Create better lessons quicker
Adevărat: Tehnica detaliului, Preferința pentru o tematică socială, Crearea personajelor tipice, Sursa de inspirație este realitatea, Principiul verosimilității, Narator creditabil/omniscient/omniprezent, Lipsa de idealizare, Valoare documentară, Veridicitatea detaliilor, Stil sobru/precis, Oralitatea stilului, Fals: Evadarea în vis, Caracter sincretic, Personaje excepționale, Cultivarea simbolului, Emanciparea poporului prin cultură, Caracter laic,

Identificaţi trăsăturile realismului, specificând dacă afirmaţia propusă este adevărată sau falsă

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives