Create better lessons quicker
I=U/R - Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, I=E/(R+r) - Legea lui Ohm pentru un circuit întreg, Rs=R1 +R2 +...+ Rn - Rezistența electrică la legarea în serie, I=Q/t - Relația de definiție a intensității curentului electric, R=U/I - Relația de definiție a rezistenței electrice, W=UIt - Energia electrică, P=UI - Puterea electrică,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives