Create better lessons quicker
1 - (-2)+(+3), -9 - (-5)+(-4), 5 - (+7)+(-2), -2 - (+6)+(-8), -10 - -7-3, +6 - (-4)+(+10),

Adunarea și scăderea numerelor întregi

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives