1) Valenta sulfului în SO 3  este : a) 2 b) 4 c) 6 2) Compusul CO se numeste.... a) dioxid de carbon b) oxid de calciu c) monoxid de carbon 3) Acidul carbonic este denumit popular: a) sifon b) apa regala c) soda caustica 4) Elementele din grupa I(A) sunt : a) metale alcaline b) metale alcalino - pamantoase c) halogeni 5) Coca - Cola are pH = 2,5. Ea este o solutie : a) neutra b) bazica c) Acida 6) Masa moleculara a apei este : a) 44 b) 98 c) 18

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?