Create better lessons quicker
dezordine - ordine, imatur - matur, interior - exterior, sclipitor - mat, eșec - succes, corect - eronat, liniște - gălăgie, intrare - ieșire, permis - interzis,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives