Create better lessons quicker
REPUBLICĂ - Formă de guvernământ în care organele suprme ale puterii de stat sînt alese pe un timp determinat., IMPERIU - Stat care are în frunte un împărat , REGE - Persoană care deţine puterea supremă într-un regat., PATRICEIENI - Persoană exploatată;om lipsit de distincţie, PLEBEI - Membru al aristocraţiei care se bucură de toate drepturile şi privilegiile., For - Piaţă publică în Roma antică.,

Găseşte raportul corect dintre noţiuni şi explicaţii:

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives