Create better lessons quicker
Реституция - Връщане на дадена собственост при първоначалното издание, предишни й собственик, Приватизация - Превръщане на собствеността от държавна в частна, Национализация - Превръщане на собствеността от частна в държавна, Индустриализация - Развитие на тежката промишленост, Автономия - Право на самоуправление, Геноцид - Масово унищожаване по расови или религиозни причини, Демилитаризация - Разоръжаване, Денацификация - Премахване на всичко, свързано с нацистката партия, Анексия - Насилствено присъединяване територия на една държава към друга, Плебисцит - Всенародно допитване,

Термини Най-нова история

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives