Create better lessons quicker
1) VERİLENLERDEN HANGİSİ PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN VAZİFELERİNDEN DEĞİLDİR ? a) Peygamberler Allah’ı en güzel ve doğru bir şekilde insanlara tanıtırlar. b) Rabbimizin emir ve yasaklarını bizlere bildirirler. c) Esas olarak ,ticaret hayatını geliştirmekle vazifelidirler d) İnsanın yaratılış amacını ders verirler. e) Güzel ahlakın temsilcileridirler 2) DERSTE HAKİKATİ ANLAMAMIZ İÇİN VERİLEN MİSAL (ÖRNEK) LE İLGİLİ VERİLENLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ? a) Sınıfları düzenlenmiş, akıllı tahtalarla donatılmış ,kitapları hazırlanmış bir okul düşünelim. b) Her yönüyle eğitime hazır hale getirilmiş bir eğitim yeri. c) Bu okulun elbette bir müdürü olmalı değilmi d) Dersleri öğretecek bir öğretmen olmazsa her şey anlamsız ve gereksiz olurdu. e) Fizik ,kimya ,biyoloji gibi derslerin her birinin öğretmeni vardır. 3) DERSTE VERİLEN OKUL MİSALLE ANLATILMAK İSTENEN HAKİKATLE İLGİLİ VERİLENLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR? a) Öyle de içinde yaşadığımız dünya da harika şekilde tasarlanmış bir okul gibidir. b) Allah’a nasıl ibadet edeceğimizi ders verecek öğretmenler, peygamberlerdir. c) Dünyamızın niçin yaratıldığını bize anlatan peygamberlerdir. d) Peygamberler olmasaydı her şey anlamsız ve gereksiz olurdu. e) Okulumuzu idare eden bir müdür olduğu gibi dünyamızı'da idare eden Allah'dır. 4) DERSTE HAKİKATİ ANLAMAMIZ İÇİN VERİLEN İKİNCİ MİSALLE İLGİLİ VERİLENLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ? a) Tablolar b) Sanat sergisi c) Sergi ziyareti d) Kitap Fuarı e) Sergi rehbersiz (tanıtan'ı olmadan ) anlaşılmaz. 5) VERİLENLERDEN HANGİSİ , DERSTEN AKLIMIZDA KALAN HAKİKATLERDEN BİRİ DEĞİLDİR ? a) İnsanlar bilmediği şeyleri öğrenmek için bir öğretmene ihtiyaç b) insanlar iman, ahlak ve ibadet konularını öğreten bir peygambere ihtiyaç duyarlar. c) Maddi hastalıkları için doktorlara muhtaç olduğu gibi manevi hastalıklarını da tedavi edecek, manevî doktorlar hükmünde olan peygamberlere muhtaçtır. d) Peygamberler ibadetleri, güzel ahlakları ve sosyal ilişkileriyle bizler için en güzel bir örneklik ortaya koymuşlardır. e) Kainatın tek sahibi Rabbimiz her şeye hükmeder. 6) DERSTE VERİLEN İKİNCİ MİSALİN HAKİKAT KISMINDA NELER VARDI ? OLMAYANI BULALIM. a) Dünyamız da harika sanatların bulunduğu bir sergi gibi yaratılmıştır. b) Dünyamızda , Rabbimizi bizlere birçok yönleri ile tanıttıran, sevdiren harika birer sanat eseridir. c) Peygamberler bu dünya hayatında bizler için Rabbimizi tarif edici öğretmenler, yol gösteren rehberlerdir d) İlahi kitaplar olmadan hakikati öğrenemeyiz e) Allah’a misafir olmanın yani güzel bir kul olmanın edebini ders veren örneklerdir.

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ-1

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives