Create better lessons quicker
PUNCTUL - este semnul grafic de punctuaţie care marchează pauza ce se face între propoziţii/ fraze independente ca sens. Se pune la sfârşitul propoziţiilor enunţiative (afirmative sau negative)., SEMNUL ÎNTREBĂRII - este semnul grafic de punctuaţie care marchează intonaţia propoziţiilor/ frazelor interogative (afirmative sau negative)., SEMNUL EXCLAMĂRII - este semnul grafic de punctuaţie care marchează intonaţia propoziţiilor/ frazelor exclamative sau imperativ e(afirmative sau negative). Se foloseşte şi după interjecţii sau vocative care exprimă stări afective, VIRGULA - este semnul grafic de punctuaţie care marchează o pauză mai mică decât punctul. Ea delimitează propoziţii în cadrul frazei şi părţi de propoziţie în cadrul propoziţiei, pe baza raporturilor sintactice dintre ele. Virgula redă grafic ritmul vorbirii şi al intonaţiei., PUNCTUL ŞI VIRGULA - este semnul grafic care marchează o pauză mai mare decât cea redată prin virgulă şi mai mică decât cea redată prin punct. Folosirea acestui semn grafic depinde de cel care scrie textul, pentru că este mai mult un mijloc stilistic decât gramatical., DOUĂ PUNCTE - este semnul grafic de punctuaţie care marchează o pauză, în general, mai mică decât pauza indicată prin punct., GHILIMELELE - sunt semnele grafice de punctuaţie care semnalează reproducerea unui enunţ spus sau scris de cineva. Se pune la începutul şi la sfârşitul unei citări, închizând vorbirea directă., LINIA DE DIALOG - este semnul grafic de punctuaţie care marchează începutul vorbirii directe (intervenţia fiecărei persoane care ia parte la conversaţie)., LINIA DE PAUZĂ - este semnul grafic de punctuaţie care marchează, la fel ca şi alte semne de punctuaţie, pauza dintre diferitele părţi ale propoziţiei, dintre propoziţii şi fraze., PARANTEZELE ROTUNDE - marchează un adaos în interiorul unei propoziţii sau al unei fraze., PUNCTELE DE SUSPENSIE - este semnul grafic de punctuaţie care marchează o pauză mare în cursul vorbirii. Punctele de suspensie nu marchează sfârşitul unei propoziţii sau al unei fraze, ci indică, în general, o întrerupere în şirul vorbirii., CRATIMA - este semnul grafic de punctuaţie care se foloseşte pentru repetiţii, unele expresii sau numerale(care arată aproximaţia numerică).,

Semnele de punctuaţie

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives