Create better lessons quicker
1) Ո՞ր մեծությունը չի փոխվում ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման ժամանակ: a) Կոորդինատը b) Տեղափոխությունը c) Անցած ճանապարհը d) Արագությունը e) Արագացումը f) Ժամանակը 2) Ո՞րն է արագության միավորը միավորների ՄՀ-ում: a) 1մ/վ b) 1կմ/վ c) 1սմ/վ d) 1սմ/ր e) 1կմ/ր f) 1կմ/ժ 3) Նշված արագություններից ո՞րն է ամենամեծը: a) 12մ/վ b) 32կմ/ժ c) 100սմ/վ d) 5 դմ/վ e) 10սմ/վ f) 36կմ/ժ 4) Որքան է նյութական կետի տեղափոխության մոդուլը R շառավղով շրջանագծով 2,5 պտույտ կատարելիս: a) 5πR b) 2,5πR c) 2R d) R√2 e) 0,5πR f) 1,5πR 5) Որն է արագացման միավորը`ըստ ՄՀ-ի հիմնական միավորների: a) 1մ/վ2 b) 1կմ/վ2 c) 1սմ/վ2 d) 1կմ/ր2 e) 1կմ/ժ2 f) 1սմ/ր2

Ընտրեք ճիշտ պատասխանը:

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives