Create better lessons quicker
պարզ թվեր - պարզ թվեր են կոչվում այն թվերը,որոնք բաժանվում են միայն մեկի և իրենք իրենց:, արագիլ, բաղադրյալ թվեր - երկուսից ավել բաժանարար ունեցող թվերը կոչվում են բաղադրյալ:,

համապատասխանեցնել իրար

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives