Create better lessons quicker
Jezus z miłości do nas umarł na krzyżu., Żołnierz włócznią przebił Jego Serce., Wypłynęła z niego krew i woda., Uczestniczymy w nabożeństwach czerwcowych., Litania do Serca Pana Jezusa..

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives