Create better lessons quicker
1) Կուրսորից ձախ մեկական պայմանանշանով կարելի է ջնջել. a) Delete ստեղնի միջոցով b) Backspace ստեղնի միջոցով c) Capslok  ստեղնի միջոցով 2) Ինչպիսի խմբագրիչ է Microsoft Word ծրագիրը. a) Գրաֆիկական b) Տեքստային c) Կետային 3) Վերջին կատարված գործողությունը չեղյալ դարձնելու համար անհրաժեշտ է. a) Rendo b) Undo c) Ando 4) Տեքստային կուրսորը ցույց է տալիս. a) Պայմանանշանի դիրքը b) Օբյեկտի կոորդինատները

ընտրեք ճիշտ պատասխանը

Switch template

Interactives

Leaderboard

Community Zepyursagsyan 777

United States

Switch template

Interactives