Create better lessons quicker
1) zwaai 2) mantel 3) maait 4) gezin 5) bedoel 6) dooit 7) wasmand 8) boeven 9) appel 10) lekker 11) dorst 12) schroef 13) langs 14) strooit 15) groepje 16) broodmes 17) kaarsje 18) oude 19) wortel 20) duinen 21) lippen 22) wakker 23) glijbaan 24) mevrouw 25) penseel 26) schrik 27) knoei 28) koelkast 29) weiland 30) suiker

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives