Create better lessons quicker
Instrucțiunea de atribuire - Execuția acestei instrucțiuni presupune evaluarea expresiei din partea dreaptă și atribuirea valorii obținute variabilei din partea stângă., Instrucțiunea apel de procedură - Această instrucțiune lansează în execuție procedura cu numele specificat., Instrucțiunea de efect nul - Executarea acestei instrucțiuni nu are nici un efect asupra variabilelor programului., Instrucțiunea if - Instrucțiune de ramificare simplă, care în funcție de valoarea unei expresii de tip boolean, decide fluxul execuției., Instrucțiunea case - Instrucțiune de ramificare multiplă, care conține o expresie numită selector și o listă de instrucțiuni., Instrucțiunea for - Această instrucțiune indică execuția repetată a unei instrucțiuni în funcție de valoarea unei variabile de control., Instrucțiunea compusă - Această instrucțiune este formată din mai multe instrucțiuni cuprinse între cuvintele-cheie begin și end., Instrucțiunea while - Instrucțiune ce conține o expresie booleană care controlează execuția repetată a altei instrucțiuni., Instrucțiunea repeat - Instrucțiune ce indică execuția repetată a unei secvențe de instrucțiuni în funcție de valoarea unei expresii booleene., Instrucțiunea goto - Instrucțiune de salt necondiționat., Instrucțiunea with - Instrucțiune utilizată la declararea variabilelor de tip articol.,

Instrucțiunile limbajului Pascal

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives