Create better lessons quicker
حرف (ل)في أول الكلمة : ليمون, لحم, حرف (ل)في وسط الكلمة : سلم, قلب, حرف (ل) في آخر الكلمة : بصل, نحل,

مواضع حرف اللام

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives