Create better lessons quicker
Correct: Երկրաչափական օպտիկայում անտեսվում են լույսի ալիքային հատկությունները:, Լույսի ուղղագիծ տարածմամբ է բացատրվում առարկայի պատկերի ստացումը մթնախցիկում:, Օդում, լույսի ճառագայթն անցնելով եռանկյուն պրիզմայով, շեղվում է դեպի վերջինիս հիմքը:, Լույսի կետային աղբյուրի չափերը շատ անգամ փոքր ե աղբյուրից մինչև էկրան կամ դիտման կետ եղած հեռավորությունից: , Անդրադարձման անկյունը անդրադարձած ճառագայթով և անկման կետում մակերևույթին կանգնեցված ուղղահայացով կազմված անկյունն է:, Պրիզման անցնելիս ճառագայթի շեղման անկյունը կախված է պրիզմայի բեկող անկյունից:, Incorrect: Թափանցիկ համասեռ միջավայրում լույսը տարածվում է կորագիծ:, Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին լույսի անդրադարձումը միշտ լինում է հայելային:, Հայելային անդրադարձման համար անհրաժեշտ է, որ մակերևույթի անհամասեռությունների d բնութագրական չափը շատ անգամ մեծ լինի լուսային ալիքի ƛ երկարությունից: , Թափանցիկ ցանկացած անհամասեռ միջավայրում լույսը միշտ տարածվում է ուղղագիծ:, Հայելային անդրադարձման արդյունքում խախտվում է մակերևույթին ընկած ճառագայթների զուգահեռությունը:, Լույսի լրիվ անդրադարձում չի կարող դիտվել, երբ լույսը ջրից անցնում է օդ:,

Թեստ ֆիզիկայից

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives