Create better lessons quicker
1) MANAKAH TANDA SYADDAH a) b) c) 2) APAKAH HUKUM BACAAN MIM SYADDAH DAN NUN SYADDAH  a) DENGUNG b) SEMBUNYI c) MEMASUKKAN 3) BERAPAKAH PANJANG HARAKAT BACAAN MIM SYADDAH DAN NUN SYADDAH a) 4 HARAKAT b) 2 HARAKAT c) 6 HARAKAT 4) PILIH MANA AYAT YANG MENGANDUNGI NUN SYADDAH? a) b) c) 5) PILIH MANA AYAT YANG MENGANDUNGI MIM SYADDAH? a) b) c)

NUN SYADDAH DAN MIM SYADDAH

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives