Create better lessons quicker
1) Kto był pierwszym papieżem ? a) św. Piotr b) św. Paweł 2) Kim z zawodu był św. Piotr ? a) Malarzem b) Rybakiem 3) Ilu było Apostołów? a) 12 b) 24 4) Co oznacza imię Piotr ?  a) Skała b) Słońce 5) Z jakiego zwierzęcia spadł św. Paweł ? (Szaweł - tak miał na imię przed nawróceniem) a) Z konia b) Z osła 6) Co się stało Szawłowi po upadku z konia ? a) Złamał rękę b) Stracił wzrok 7) Co robił św. Paweł po zmianie życia na lepsze ? a) Walczył z ludzmi b) Opowiadał o Panu Jezusie 

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives